Chłopiec
S P

Jak działamy?

Żłobek Skrzacik jest placówką korzystającą z metod i pomocy dydaktycznych, dzięki którym rozwój dzieci w wieku żłobkowym jest najlepiej wspomagany i stymulowany. Metody są uniwersalne, a jednocześnie skuteczne dla wszystkich.

Edukacja językowa

Pedagogika Zabawy (KLANZA)

  • to metoda pracy z grupą, umożliwiająca świadomą, kreatywną pracę, dostarcza dzieciom rozmaitych pomysłów i sprzyja ujawnianiu pozytywnych uczuć
Edukacja matematyczna

Metoda Integracji Sensorycznej

  • rozwija odbiór i analizę bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch)
Edukacja przyrodnicza

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  • tą metodę rozumie się jako podejście pedagogiczne umożliwiające doświadczenie ruchu i kontaktu fizycznego, emocjonalnego i społecznego
Żłobek " Skrzacik" czynny jest w godzinach 6.00-17.00 od poniedziałku do piątku.
Placówka dostosowana jest do zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.
Rekrutacja w naszym żłobku trwa przez cały rok. Gdy nie posiadamy wolnych miejsc tworzymy listę rezerwową.
Przyjęcie dzieci z listy rezerwowej uwarunkowane jest zwolnieniem się miejsca w żłobku ( w danej grupie wiekowej) , informację o tym , umieszczamy na naszym Facebooku.
dziecko dziecko

Plan dnia

Żłobek Zębice

6.00-9.00
Przyjście dzieci do żłobka - zabawa dowolna
9.00-9.15
Czynności higieniczno-porządkowe (przygotowanie do posiłku)
9.15-9.45
Śniadanie i czynności higieniczno-porządkowe
9.45-10.15
Realizacja zajęć edukacyjnych i prozdrowotnych
Zajęcia dydaktyczno-poznawcze oraz zajęcia
dodatkowe (dla dzieci powyżej 2. roku życia)
10.15-11.15
Zabawy w sali, w ogrodzie przedszkolnym lub spacery
11.15-11.30
Czynności higieniczno-porządkowe (przygotowanie do posiłku)
11.30-12.00
Obiad II danie
12.00-14.00
Odpoczynek
14.00-14.30
Zupa
14.30-14.45
Czynności higieniczno-porządkowe (przygotowanie do podwieczorku)
15.00-15.15
Podwieczorek
15.15-17.00
Zabawa dowolna, gry edukacyjne, manipulacyjne, konstrukcyjne.

Galeria

Chłopiec
S P

Setki zadowolonych rodziców

E

Cennik

Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 750 zł dla dzieci objętych dotacją z Gminy Siechnice oraz 900 zł dla dzieci spoza Gminy Siechnice.
Dofinansowanie udzielane jest na dziecko, którego rodzice, prawni opiekunowie są osobami pracującymi, na stałe zameldowani są na terenie Gminy Siechnice oraz złożyli roczne zeznanie PIT za rok ubiegły w US właściwym dla Gminy Siechnice.
Wysokość kwoty dofinansowania z budżetu Gminy Siechnice w roku 2021/2022 wynosi 350 zł.


Miesięczny pobyt dziecka 6-miesięcznego do 3-letniego dotowane
750 zł
Miesięczny pobyt dziecka 6-miesięcznego do 3-letniego niedotowane
900 zł
Jednorazowa opłata pobierana przy podpisywaniu umowy
250 zł
Wyżywienie
Catering Weranda Smaków
Chłopiec
W

Kontakt

Krasnoludek

Żłobek "Skrzacik"

Przed zapisem zachęcamy do kontaktu telefonicznego z dyrektorem i umówienia spotkania , podczas którego oprowadzimy po naszym żłobku oraz przekażemy szczegóły przyjęcia dziecka do placówki.

Zębice, ul. Leśna 16
55-010 Święta Katarzyna

pati.kuczynska@gmail.com


tel. 606 963 011 - Patrycja Kuczyńska - właściciel
tel. 535 559 605 - Ewa Tymcio - dyrektor
Dane kontaktowe do Urzędu Miejskiego:
Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
tel. 71 786 09 01